Regions:
Shinan
Laixi
Pingdu
Jiaozhou
Chengyang
Jimo
Shibei
Licang
Laoshan
Huangdao
Regions>

Meet Chinese traditional colors in Qingdao

(Lanjing TV) | 2021-03-05