Regions:
Shinan
Shibei
Licang
Laoshan
Huangdao
Chengyang
Jimo
Jiaozhou
Pingdu
Laixi

Know more about 18th SCO summit host city Qingdao

(chinadaily.com.cn) | 2018-06-08

The Shanghai Cooperation Organization Qingdao Summit will open tomorrow! Take a look at this video to learn more about the city of Qingdao.