Regions:
Shinan
Shibei
Licang
Laoshan
Huangdao
Chengyang
Jimo
Jiaozhou
Pingdu
Laixi

Qingdao big steamed stuffed bun (青岛大包/Qingdao Da Bao)

2018-04-03

青岛大宝.jpg

Qingdao big steamed stuffed bun. [Photo/sdta.cn]

Qingdao big steamed stuffed bun is one of Qingdao’s special snacks. It has about ten types of stuffing. Because of its delicious and fresh taste, it is very popular.