Regions:
Shinan
Laixi
Pingdu
Jiaozhou
Chengyang
Jimo
Shibei
Licang
Laoshan
Huangdao
Regions>

Enjoy sunrise scenery at Zhanqiao Pier

(chinadaily.com.cn) | 2021-01-06

1.jpg

People feed seagulls in the morning along the beach near Zhanqiao Pier, a popular coastal scenic spot in Qingdao, Shandong province on Jan 5. [Photo by Meng Xianpeng/qingdaonews.com]

2.jpg

Visitors admire the sunrise at Zhanqiao Pier in Qingdao, Shandong province. [Photo by Meng Xianpeng/qingdaonews.com]

3.jpg

Zhanqiao Pier is bathed in the morning glow on a chilly winter day in Qingdao, Shandong province. [Photo by Meng Xianpeng/qingdaonews.com]

4.jpg

Seagulls, clear blue water, golden beach and the remote island create a beautiful view. [Photo by Meng Xianpeng/qingdaonews.com]

5.jpg

Visitors admire the sunrise scenery at Zhanqiao Pier in Qingdao, Shandong province. [Photo by Meng Xianpeng/qingdaonews.com]

6.jpg

A local resident feeds seagulls near the Zhanqiao Pier in Qingdao, Shandong province. [Photo by Meng Xianpeng/qingdaonews.com]