Regions:
Shinan
Laixi
Pingdu
Jiaozhou
Chengyang
Jimo
Shibei
Licang
Laoshan
Huangdao
Regions>

Autumn charm of Qingdao's Xiaoyu Mountain Park

(chinadaily.com.cn) | 2020-10-27

1.jpg

Xiaoyu Mountain Park in Shinan district, Qingdao is one of the best places to witness the spectacular coastal scenery of Qingdao. [Photo by Yu Hao/guanhai.com.cn]

2.jpg

An aerial photo captures the autumn colors at Xiaoyu Mountain Park in Qingdao, Shandong province. [Photo by Yu Hao/guanhai.com.cn]

3.jpg

Pigeons fly over Xiaoyu Mountain Park on a crisp autumn day. [Photo by Yu Hao/guanhai.com.cn]

4.jpg

Visitors wander around Xiaoyu Mountain Park on an autumn day. Popular places of interest nearby include Zhongshan Park, Badaguan Scenic Area, Zhanqiao Pier, and Luxun Park. [Photo by Yu Hao/guanhai.com.cn]

5.jpg

Stunning autumn scenery can be seen at Xiaoyu Mountain Park in Qingdao. [Photo by Yu Hao/guanhai.com.cn]

6.jpg

Visitors can overlook Qingdao's spectacular autumn scenery at Xiaoyu Mountain Park. [Photo by Yu Hao/guanhai.com.cn]