Regions:
Shinan
Laixi
Pingdu
Jiaozhou
Chengyang
Jimo
Shibei
Licang
Laoshan
Huangdao
Regions>

Pingdu captured in photos

(chinadaily.com.cn) | 2020-06-19

11.jpg

An aerial photo records the golden summer wheat fields of Pingdu, a county-level city in Qingdao, Shandong province. [Photo/qingdaonews.com]

12.jpg

An aerial photo captures the rural landscape of Pingdu, a county-level city in Qingdao, Shandong province. [Photo/qingdaonews.com]

13.jpg

Pingdu has witnessed rapid development in recent years. [Photo/qingdaonews.com]

14.jpg

High-rise buildings in the urban area of Pingdu city [Photo/qingdaonews.com]

15.jpg

A night view of Pingdu city [Photo/qingdaonews.com]

17.jpg

Pingdu city at sundown [Photo/qingdaonews.com]

161.jpg

Pingdu city in the morning mist [Photo/qingdaonews.com]